Veilig en gezond thuiswonen

Single Page

De Friesland Zorgverzekeraar

De Friesland gaat samen met Nettie middels een pilot testen hoe wij inwoners in Noord-Nederland kunnen helpen bij de dagelijkse uitdagingen.

Hoe blijf je gezond terwijl je ouder wordt? Is er aanspraak als je (even) alleen bent? En is er wel hulp als dat nodig is? Dit zijn allemaal vragen die we willen proberen te beantwoorden met behulp van menselijke aandacht via functionele technieken. Hierbij willen we iedereen weer meer eigen regie geven. En hopelijk dat iedereen de kwaliteit van leven als beter dan voorheen ervaart. 

Wij willen dit doen door familie, vrienden, kennissen en buren de mogelijkheid te geven eenvoudig te helpen via een regel app. Deelnemers worden gekoppeld aan een welzijnscoach die er is als er behoefte is aan een goed gesprek maar ook kan helpen bij vragen waar iemand mee zit en advies geeft over gezondheid. Dit doen we in overleg met een verpleegkundige. 

De welzijnscoach kan helpen bij het regelen van hulpmiddelen indien nodig. En mocht er een periode zijn dat iemand zich bijvoorbeeld onveilig voelt zorgen ze voor 24/7 toezicht via een slim horloge die alarmeert indien nodig en tevens in de gaten houdt of u goed en regelmatig slaapt. 

PGO

Ook krijgen de deelnemers de beschikking over een persoonlijke gezondheid omgeving waarin ze zelf of de mantelzorger medische gegevens kunnen verzamelen en delen indien nodig. Bijvoorbeeld wanneer het belangrijk is om het gewicht in de gaten te houden, dan kan het gewicht automatisch naar deze eigen online omgeving gestuurd worden en ook bekeken worden door de huisarts. 

Deelnemers die willen mee doen aan deze pilot zullen we na aanvang een vragenlijst afnemen, een zogeheten O-meting en tevens vragen we de (eventuele) mantelzorger(s) om een aparte vragenlijst in te vullen. Op het einde herhalen we dit om de tevredenheid te meten van alle betrokken deelnemers. 

Nettie Zorgdichtbij zorgt voor aandacht, rust en veiligheid

  • Een professionele en persoonlijke coach die je helpt en er is wanneer het nodig is
  • Achtervang van een gediplomeerd verpleegkundige
  • 24/7 monitoring en toezicht via een slim zorghorloge, thuis-sensoren of een GPS-tracker
  • 24/7 personenalarmering via alarmcentrale
  • Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)
  • Mantelzorg app

Meedoen aan de pilot van De Friesland?

Deelname aan de pilot is volledig gratis. De pilot duurt 3 maanden, maar als u na afloop van de pilot Nettie wil blijven gebruiken dan kunt u nog 9 maanden gratis gebruik maken van het platform.

Als u graag wilt deelnemen aan deze pilot ontvangen we graag emailadres, telefoonnummer en korte motivatie waarom u wilt deelnemen. Bijvoorbeeld omdat u mantelzorger bent voor iemand, waarbij u deze dienst heel goed kan gebruiken. Of dat u zelf denkt dat u baat bij deze dienst heeft voor eigen gebruik.

Na uw aanmelding neemt een coach van Nettie zo spoedig mogelijk contact met u op voor het plannen van een telefonische kennismaking. Tijdens het gesprek wordt er door de coach beoordeeld of uw aanvraag geschikt is voor de pilot. Indien het contact als prettig is ervaren wordt gevraagd om een registratie- en intakeformulier in te vullen en te ondertekenen. 

Op basis van dit formulier wordt een persoonlijke handleiding gemaakt en de Nettie app voor u ingeregeld. Mocht u zelf geen tablet hebben dan wordt deze u in bruikleen verstrekt. Wel dient u zelf te beschikken over een internetverbinding.

U krijgt dit starterspakket thuisgestuurd en telefonisch zullen we u helpen bij het in gebruik nemen. Pas dan bepaald u samen met uw welzijnscoach hoe vaak en wanneer u contact wilt en hoe men kan helpen.